×Zamów Święta do domu!Serdecznie zapraszamy do składania zamówień na nasz coroczny kiermasz świąteczny!

Zamówienia można składać telefoniczne, mailowo lub bezpośrednio w restauracji!

Serdecznie zapraszamy i widzimy się na Rozdrożu!Niniejszym, Warszawska Spółdzielnia Gastronomiczna „Centrum” deklarujemy, że nasza firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez m.st. Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak: płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

Copyright © 2022 - Rozdroże 1974. All Right Reserved.